Chào mừng đến với

Trung tâm Anh ngữ Thế Khôi

Luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE

LUYỆN THI STARTERS

I. Giới thiệu khóa học

Điều kiện tham gia:

 • Điều kiện tham gia luyện thi : học hết Family and Friends 2
 • Thời gian luyện thi chứng chỉ Starters: 6 tháng

Lịch thi 2015 – 2016 : Starters

 • Địa điểm thi chứng chỉ Cambridge tại Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ
 • Chứng chỉ STARTERS : do Đại Học Cambridge cấp sau 1 tháng kể từ ngày thi

Đảm bảo đậu trong kỳ thi chứng chỉ STARTERS, nếu không đạt sẽ hoàn lại học phí toàn bộ sau 6 tháng luyện thi tại các trung tâm Anh Ngữ Thế Khôi.

II. Thời khóa biểu

Trình độ Giáo trình Học phí (4 tuần)
STARTERS 1 Starters 1 – 3
Cambridge University
600.000đ
STARTERS 2 Starters 4 – 6
Cambridge University
600.000đ
STARTERS 3 Starters 7 – 8 + Tests
Cambridge University
600.000đ

 

Thời khóa biểu

Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
Ca 1: sáng 7:45 -> 9:30
Ca 2: sáng 9:30 -> 11:00

Ca 3: tối 5:45 -> 7:15
Ca 4: tối 7:30 -> 9:00

Thứ 7 và Chủ Nhật – 1 tuần học 3 buổi
Ca 1: sáng thứ 7 + CN – từ 7:45 -> 9:30
Ca 1: chiều thứ 7 – từ 1:30 -> 3:00

Ca 2: sáng thứ 7 + CN – từ 9:30 -> 11:00
Ca 2: chiều thứ 7 – từ 3:00 -> 4:30

LUYỆN THI MOVERS

I, Giới thiệu khóa học

 • Điều kiện tham gia luyện thi : học hết Family and Friends 2 hoặc đã có bằng starters
 • Thời gian luyện thi chứng chỉ Movers Cambridge: 6 tháng

Lịch thi Movers 2015 – 2016:

 • Địa điểm thi chứng chỉ MOVERS Cambridge tại Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ
 • Chứng chỉ MOVERS : do Đại Học Cambridge cấp sau 1 tháng kể từ ngày thi.

Đảm bảo đậu trong kỳ thi chứng chỉ MOVERS, nếu không đạt sẽ hoàn lại học phí toàn bộ sau 6 tháng luyện thi tại các trung tâm Anh Ngữ Thế Khôi.

II. Thời khóa biểu

Trình độ Giáo trình Học phí (4 tuần)
MOVERS 1 Movers 1 – 3
Cambridge University
500.000đ
MOVERS 2 Movers 4 – 6
Cambridge University
500.000đ
MOVERS 3 Movers 7 – 8 + Tests
Cambridge University
500.000đ

 

Thời khóa biểu

Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
Ca 1: sáng 7:45 -> 9:30
Ca 2: sáng 9:30 -> 11:00

Ca 3: tối 5:45 -> 7:15
Ca 4: tối 7:30 -> 9:00

Thứ 7 và Chủ Nhật – 1 tuần học 3 buổi
Ca 1: sáng thứ 7 + CN – từ 7:45 -> 9:30
Ca 1: chiều thứ 7 – từ 1:30 -> 3:00

Ca 2: sáng thứ 7 + CN – từ 9:30 -> 11:00
Ca 2: chiều thứ 7 – từ 3:00 -> 4:30

LUYỆN THI FLYERS

I, Giới thiệu khóa học

 • Điều kiện tham gia luyện thi : học hết Family and Friends 4 hoặc đã có bằng MOVERS
 • Thời gian luyện thi chứng chỉ FLYERS Cambridge: 9 tháng

Lịch thi Flyers 2015 – 2016:

 • Địa điểm thi chứng chỉ FLYERS Cambridge tại Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ
 • Chứng chỉ FLYERS : do Đại Học Cambridge cấp sau 1 tháng kể từ ngày thi.

Đảm bảo đậu trong kỳ thi chứng chỉ FLYERS, nếu không đạt sẽ hoàn lại học phí toàn bộ sau 9 tháng luyện thi tại các trung tâm Anh Ngữ Thế Khôi.

II. Thời khóa biểu

Trình độ Giáo trình Học phí (4 tuần)
FLYERS 1 Flyers 1 – 3
Cambridge University
500.000đ
FLYERS 2 Flyers 4 – 6
Cambridge University
500.000đ
FLYERS 3 Flyers 7 – 8 + Tests
Cambridge University
500.000đ

 

Thời khóa biểu

Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
Ca 1: sáng 7:45 -> 9:30
Ca 2: sáng 9:30 -> 11:00

Ca 3: tối 5:45 -> 7:15
Ca 4: tối 7:30 -> 9:00

Thứ 7 và Chủ Nhật – 1 tuần học 3 buổi
Ca 1: sáng thứ 7 + CN – từ 7:45 -> 9:30
Ca 1: chiều thứ 7 – từ 1:30 -> 3:00

Ca 2: sáng thứ 7 + CN – từ 9:30 -> 11:00
Ca 2: chiều thứ 7 – từ 3:00 -> 4:30

LUYỆN THI KET

I, Giới thiệu khóa học

 • Điều kiện tham gia luyện thi : học hết Family and Friends 4 hoặc đã có bằng FLYERS
 • Thời gian luyện thi chứng chỉ KET Cambridge: 9 tháng

Lịch thi KET 2015 – 2016:

 • Địa điểm thi chứng chỉ KET Cambridge tại Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ
 • Chứng chỉ KET : do Đại Học Cambridge cấp sau 1 tháng kể từ ngày thi.

Đảm bảo đậu trong kỳ thi chứng chỉ KET, nếu không đạt sẽ hoàn lại học phí toàn bộ sau 9 tháng luyện thi tại các trung tâm Anh Ngữ Thế Khôi.

II. Thời khóa biểu

Trình độ Giáo trình Học phí (4 tuần)
KET 1 KET 1 – 3
Cambridge University
500.000đ
KET 2 KET 4 – 6
Cambridge University
500.000đ
KET 3 KET 7 – 8 + Tests
Cambridge University
500.000đ

 

Thời khóa biểu

Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
Ca 1: sáng 7:45 -> 9:30
Ca 2: sáng 9:30 -> 11:00

Ca 3: tối 5:45 -> 7:15
Ca 4: tối 7:30 -> 9:00

Thứ 7 và Chủ Nhật – 1 tuần học 3 buổi
Ca 1: sáng thứ 7 + CN – từ 7:45 -> 9:30
Ca 1: chiều thứ 7 – từ 1:30 -> 3:00

Ca 2: sáng thứ 7 + CN – từ 9:30 -> 11:00
Ca 2: chiều thứ 7 – từ 3:00 -> 4:30

LUYỆN THI PET

I, Giới thiệu khóa học

 • Điều kiện tham gia luyện thi : học hết Family and Friends 4 hoặc đã có bằng FLYERS
 • Thời gian luyện thi chứng chỉ PET Cambridge: 9 tháng

Lịch thi PET 2015 – 2016:

 • Địa điểm thi chứng chỉ PET Cambridge tại Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ
 • Chứng chỉ PET : do Đại Học Cambridge cấp sau 1 tháng kể từ ngày thi.

Đảm bảo đậu trong kỳ thi chứng chỉ PET, nếu không đạt sẽ hoàn lại học phí toàn bộ sau 9 tháng luyện thi tại các trung tâm Anh Ngữ Thế Khôi.

II. Thời khóa biểu

Trình độ Giáo trình Học phí (4 tuần)
PET 1 PET 1 – 3
Cambridge University
500.000đ
PET 2 PET 4 – 6
Cambridge University
500.000đ
PET 3 PET 7 – 8 + Tests
Cambridge University
500.000đ

Thời khóa biểu

Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
Ca 1: sáng 7:45 -> 9:30
Ca 2: sáng 9:30 -> 11:00

Ca 3: tối 5:45 -> 7:15
Ca 4: tối 7:30 -> 9:00

Thứ 7 và Chủ Nhật – 1 tuần học 3 buổi
Ca 1: sáng thứ 7 + CN – từ 7:45 -> 9:30
Ca 1: chiều thứ 7 – từ 1:30 -> 3:00

Ca 2: sáng thứ 7 + CN – từ 9:30 -> 11:00
Ca 2: chiều thứ 7 – từ 3:00 -> 4:30

Danh sách giảng viên:

 • Th.s Cao Thế Khôi – Giảng viên Đại Học Mở TP.HCM
 • Th.s Trương Hoàng Nam – Giảng viên Đại Học Marketing
 • Th.s Tiến – Giảng viên Đại Học Giao thông Vận tải
 • Th.s: Đoàn Lê Phương Dung : Giảng viên Đại học Hoa Sen